top of page

Het Kampen van... Alberthus Pighius.

De Hanzestad Kampen is een uniek gelegen stad in Nederland, op een kruispunt van rivier en zee, is gesticht in 1227 en was door haar ligging, tussen de 14e en 16e eeuw de grootste stad van Nederland.

Het Kampen van... is uniek doordat wij themastadswandelingen aanbieden in Kampen. Deze zes historische bijna vergeten Kampernaren worden weer tot leven gewekt, door middel van van historische kledij en een stukje educatie. Het Kampen van... geeft zowel individuele Themastadswandelingen als groepswandelingen. U kunt zich dus voor een individuele Themastadswandeling aanmelden of voor een groepswandeling. Individuele wandelingen kunnen in overleg met de gids op andere tijdstippen plaatsvinden dan de reguliere wandelingen.

Deze historische figuren dienen als spreekwoordelijke kapstok waar deze wandelingen over diverse perioden aan worden opgehangen:

Albethus Pighius, (Kampen 1490- Utrecht 1542) was een 16e eeuwse Katholiek theoloog, astronoom en wiskundige. Daarnaast was hij als Katholiek een tegenstrever van Maarten Luther en andere reformanten. Hij heeft meerdere pamfletten tegen reformanten geschreven en was o.a. Kamerheer en diplomaat van de Nederlandse paus Adrianus VI.

In deze themawandeling komt ook zijn neef Stephanus Winandus Pighius (Kampen 1520-Xanten 1604) langs. Stephanus was een 16e eeuwse humanist, leraar en oudheidkundige. Midden 16e eeuw was hij een raadgever en de Bibliothecaris van Kardinaal Granvelle (een belangrijke tegenstrever van het opkomend protestantisme in de Nederlanden).

In deze Themawandeling staat Kampen als wetenschappelijk en kunstcentrum centraal in 16e,17e en 18e eeuw.

Het Kampen van... Cuyentorf

De familie Cuyentorf was een belangrijk koopmansgeslacht uit Kampen in de 15e en 16e eeuw. Deze familie had o.a. een handelshuis in Lissabon, Portugal. De roman "een Dadel uit Marrakesj" van Jaap van Gelderen, gaat over de familie en hoe deze familie in een religiestrijd terecht komt. Doordat een van hun medewerkers de leer van Luther gaat aanhangen en wat voor invloed dat heeft op het handelshuis en het zakenimperium in Lissabon, Portugal.

In deze Themawandeling staat Kampen als Handels- en Hanzestad centraal en gaat over de hoogtijdagen van deze stad tussen toen het "Rotterdam van de middeleeuwen" was en de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden in de 14e,15e en 16e eeuw.

Het Kampen van... Johan Lehmkuhl:

Johan Wilke Lehmkuhl (Mabstee, Bremen, Duitsland 1798- Deventer 11 Januari 1880) was een Duitse industrieel uit Bremen.

De industrieel vestigde zich in 1826 in Kampen om een sigarenfabriek te beginnen, omdat hij veel potentie zag door de ligging van de stad en het grote arbeidspotentieel. Uiteindelijk had de industriële pionier 4 verschillende sigarenfabrieken verspreid door de Kamper binnenstad. Door zijn industriële pionierschap volgde er later meer sigarenfabrieken en kwamen er ook andere bedrijven naar Kampen zoals BK Pannen, Gazeuse (limonades), Kanis en Gunnink (Koffie) en Siebrand (likeuren).

In deze wandeling staat het Industriële verleden uit het 19e- en begin 20e eeuwse Kampen centraal. 

Op aanvraag: Groepen met >15 Personen:

Het Kampen van... Generaal J.J. Godfried, Baron van Voorst tot Voorst

Op aanvraag voor groepen vanaf 15 personen zijn ook het Het Kampen van Generaal Van Voorst tot Voorst, Het Kampen van David Mercado en Het Kampen van Alessandro Pasqualini voor te boeken, deze wandelingen moeten wel minimaal 2 weken van te voren worden aangevraagd en het liefst nog langer, omdat de gids deze kleding speciaal moet huren.

J.J. Godfried, Baron van Voorst tot Voorst sr. (Elden (bij Arnhem)) 16 September 1846- Arnhem 16 Januari 1931) was een Nederlands Officier, Politicus/Kamervoorzitter (van de Eerste Kamer tussen 1919 en 1929), Nederlandse Baljuw-Generaal van de Orde van Malta en ondervoorzitter van de Gelderse ridderschap.

Daarnaast had de man meerdere onderscheidingen van binnen- en buitenlandse mogendheden, was hij een kleurrijk figuur (de Generaal had een typische verschijning, leidde alle vergaderingen in zijn "generaalsuniform") en is het de Betovergrootvader van eigenaar van Het Kampen van... Generaal van Voorst tot Voorst heeft In Kampen heeft aan de hoofdcursus gestudeerd en is later "overste" geweest op diverse landmacht onderdelen verspreid door Nederland. In deze wandeling komt zijdelings ook een van zijn zoons aanbod: Generaal J.J. Godfried van Voorst tot Voorst jr. (Kampen 29 December 1880- Vierakker 11 November 1963) Godfried jr. was een van de generale stafleden van Generaal Winkelmann tijdens de Tweede Wereldoorlog, was tijdens zijn tweede huwelijk: getrouwd met de dochter van Premier Ruijs de Beerenbrouck en is de Overoudoom (broer van overgrootvader) van de eigenaar van Het Kampen van...

De focus bij deze wandeling ligt op het 19e- en (begin) 20e eeuwse militaire en Indische verleden van Kampen, die diverse bouwwerken in Kampen heeft na gelaten zoals de Stadsgehoorzaal (een van de plaatselijke schouwburgen). Verder was in een van de 4 militaire kazernes die Kampen rijk is, de officiersopleiding van het Koninklijk Nederlands Indische leger gevestigd en was Kampen als vestigingsplek erg in trek bij gepensioneerde Indiëgangers.

Het Kampen van... David Mercado

David Mercado is een 16e eeuwse Portugees Joodse Koopman en Synagogebestuurder , die zich in 1661 in Kampen mocht vestigen, na aanleiding van een verzoekschrift, namens de Joodse gemeenschap (mede door hem opgesteld) aan de Kamper Schepenen om zich te vestigen in Kampen en het poortersrecht te ontvangen(,doordat de Kamper schepenen een charter hadden afgegeven dat Joden zich mochten vestigen in de stad) van deze stad. Anderzijds was het voor bij de kanten een goede deal, want in Kampen was in de 17e eeuw allang over haar hoogtepunt heen. De Joodse gemeenschap van Kampen was de eerste/oudste in de Nieuwe tijd in haar soort in Oost-Nederland.

Deze wandeling gaat over het Joods verleden van Kampen tussen 1321 en 1947. Bij deze wandeling komt ook Salomon David Stibbe (Zwolle 1760- Kampen 12-08-1840) langs, een koopman, politicus en synagogebestuurder, die erg belangrijk geweest is voor de Joodse Emancipatie in de Kamper samenleving op religieus, maatschappelijk en politiek vlak. In Kampen bevinden zich diverse bouwwerken die aan dit volk en hun gemeenschap herinneren. Een deel van een samenleving die na 1947 abrupt eindigde toen de Synagoge werd gesloten en de joodse overlevenden van de 2e wereldoorlog samenging met de Joodse sjoel in Zwolle.

Het Kampen van... Alessandro Pasqualini

Alessandro Pasqualini (Bologna, 5 mei 1493 - Bielefeld, 1559) was een Italiaanse architect en bouwmeester uit de tijd van de renaissance. Deze architect is verantwoordelijk geweest voor veel vestingen in de Benelux en het Duitse Rijnland. Bekende werken van hem zijn de Utrechtse vestingstad IJsselstein en de Citadel van Gulik (Jülich) in het Duitse Rijnland. In Kampen heeft hij o.a. de Hagenpoort en de Hagentoren ontworpen.

Bij deze wandeling ligt de focus op de muren, torens en weergang van de Kamper stadsmuur vanaf 1227 tot en met de intrekking van de vestingwet in 1874. In totaal waren er ooit 21 Poorten in verschillende formaten. (Klein, middel en 8 grootte).

Wilt U een korte samenvatting van de diensten van Het Kampen van... lees dan even het artikel in de Kampense Glossy: Bijzonder Kampen van uitgeverij: http://www.personal-publish.nl/

bottom of page